Nieuws overzicht

Fanfare-orkest wederom Nederlands Kampioen!
Afgelopen zaterdagavond heeft het fanfare-orkestdeel genomen aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK) in theater de Lawei in Drachten. In de hoogste divisie ging KNA de strijd aan met 6 andere top-fanfares die uit alle windstreken naar Drachten afgereisd waren voor dit prestigieuze concours.  
 
De driekoppige jury, die de orkesten vanuit een geblindeerde jurybox beoordeelde, kende aan het optreden van het fanfare-orkest, dat onder leiding staat van dirigent Erik Kluin, maar liefst 93 punten toe. De jury gaf in haar toelichting aan dat ze unaniem waren in haar oordeel welk orkest met afstand de beste uitvoering ten gehore had gebracht. Dit werd door de jury tot uitdrukking gebracht door een duidelijk puntenverschil met de nummer 2.
Verder lezen »
Tweede actie online!
Het 2e KNA intiatief voor uw EDEDOET cheques staat ook on-line: We willen ons groots en meeslepend KNA 110 jaar Jublieumconcert graag gratis toegankelijk maken voor alle Lunteranen net als 10 jaar geleden tijdens het inmiddels legendarische Bosbadconcert. We vragen uw steun om een 2-tal leuke, aansprekende artiesten vast te kunnen leggen om er samen met het fanfare-orkest en slagwerkorkest een extra feestelijke en swingende avond van te maken.
Verder lezen »
Eerste actie KNA voor De Dorpen Doet online!
Het eerste KNA initiatief staat online: een superleuke muzikale jeugddag voor alle Lunterse jeugd! U kunt uw cheque nu doneren aan dit initiatief. Zelfs inwoners van Ede kunnen hun DEDORPENdoet -cheque doneren aan dit initiatief! U kunt natuurlijk ook uw cheque inleveren bij een van de leden van KNA, bij DecoHome Blankenspoor (Dorpsstraat 68) dan regelen wij de rest voor. Inleveren kan ook bij Van Dijk Kappers, dan krijgt u zelfs nog Euro 2,50 korting op uw knip-beurt!! Dus iedereen die KNA een warm hart toedraagt: doneren maar die cheques!!
Verder lezen »
Steun KNA met de bon van De Dorpen Doet
Afgelopen week heeft, als het goed is, ieder huishouden in Lunteren een brief van De Dorpen Doet met waardecheque van Euro 7,50 ontvangen. GOOI DEZE CHEQUE NIET WEG!! Deze cheque kan namelijk besteed worden aan een Lunters initiatief voor straat, buurt of dorp. Bewaar deze cheque goed (of geef hem alvast aan een van de leden van KNA)! 
Verder lezen »
Jubilarissen KNA gehuldigd
Afgelopen maandagavond werden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van muziekvereniging Kunst na Arbeid ook deze keer weer een aantal jubilarissen gehuldigd.
Dit waren dit jaar Lydia Berends (25 jaar), Simone van den Top (12,5 jaar), Marco Klomp (40 jaar), Herrie Klomp (40 jaar), Jeffry Wiesnekker (12,5 jaar), Gijs Huitink (12,5 jaar). Zij ontvingen een oorkonde en kregen de bronzen, zilveren of vergulde insigne van de KNMO opgespeld samen met een oorkonde en natuurlijk een mooie bos bloemen. 
Verder lezen »
11 en 18 februari Winterconcerten
Op zaterdag 11 en 18 februari a.s. zal muziekvereniging Kunst na Arbeid weer haar traditionele Winterconcerten verzorgen. Dit jaar viert Kunst na Arbeid haar 110-jarig bestaan en is daarmee de oudste muziekvereniging in de gemeente Ede. De Winterconcerten zullen ook in het teken van dit 110-jarig jubileum staan en vormen de aftrap van een feestelijk jubileumjaar voor onze vereniging.
Verder lezen »
UW STEUN IS NODIG!
Op zaterdag 24 december zullen leden van onze muziekvereniging voor de laatste keer uw oud papier container legen. U heeft er afgelopen maanden wellicht al het een en ander over gelezen, maar na meer dan 50 jaar oud papier in Lunteren ingezameld te hebben heeft de gemeente Ede besloten dat wij dit vanaf 1 januari 2017 niet meer mogen doen. Dit betekent voor onze vereniging een enorme financiële strop van EUR 28.500,- per jaar, maar liefst een kwart van onze jaarlijkse begroting!! De voor decennia lang stabiele opbrengsten uit het inzamelen van oud papier werden grotendeels gebruikt om onze grote en bloeiende jeugdopleiding te financieren, cursussen Algemene Muzikale Vorming (AMV) en projecten/voorlichtingen op de basisscholen te organiseren. Gelukkig is er door de Edese gemeenteraad nog wel een afbouwregeling afgedwongen voor KNA, maar door het plotseling wegvallen van deze grote inkomstenbron wordt onze, tot op heden bloeiende muziekvereniging, op termijn ernstig in haar voortbestaan bedreigd.
Verder lezen »
It’s Christmas Time!
 Op vrijdag 23 december geeft het fanfareorkest van KNA samen met gospelkoor Spring uit Voorthuizen een sfeervol kerstconcert in de Maranathakerk in Lunteren. Kaarten zijn vanaf nu te koop bij DecoHome Blankenspoor, Dorpsstraat 68-70, Lunteren en bij Van Dijk Kappers, Klomperweg 111, Lunteren. U kunt ook kaarten kopen/bestellen bij onze leden de allemaal een aantal kaarten gekregen hebben om te verkopen in hun familie/kennissenkring. we rekenen op een volle kerk, dus wacht niet te lang met het kopen van kaarten!
Verder lezen »
Fanfareorkest behaalt eerste prijs!
Afgelopen zaterdag is ons fanfare-orkest op concertconcours geweest in Muziekcentrum Enschede. Met een gedurfd programma bestaande uit: "Ouverture du Pirat" van Paul Gilson, het koraal "Abide with me" en "Ritual" van Hardy Mertens hebben we het ons zelf zeker niet eenvoudig gemaakt. met name Ritual is een buitengewoon complexe en veeleisende compositie waar maar weinig orkesten zich op een concours aan wagen. 
Verder lezen »
Gemeente Ede draait muziekvereniging KNA mogelijk de nek om door korting op oud papier
 ‘Al meer dan 50 jaar halen wij het oud papier op in Lunteren. Vroeger reden we met onze bus door de straten en sjouwden we zelf alle dozen in de achterbak. Sinds 2005 lopen we elke twee weken op ‘s zaterdags achter een vrachtwagen van ACV om het oud papier op te halen. Dat oud papier is dus al 50 jaar één van onze financiële levensaders geweest. Gemeente Ede wil ons nu ineens korten en zelf de inkomsten opstrijken. Vanaf 1 januari 2017 mogen we geen oud papier meer ophalen achter de vrachtwagen van de ACV. Dat kan wel eens het einde van onze club betekenen.’ Aan het woord is Marco Klomp, voorzitter van muziekvereniging Kunst Na Arbeid uit Lunteren. Met zijn club gaat hij de barricade op om het voortbestaan van de vereniging te beschermen.
 
Vroeger had KNA een speciale bus om het oud papier mee op te halen. Wekelijks ging een colonne sterke muzikanten de straten door. In hoogtijdagen zamelden we ruim 500 000 kilo per jaar in! Dat is enorm veel, zeker als je bedenkt dat we dat allemaal in onze vrije tijd deden. Het leverde ons een mooie zakcent voor de vereniging op. Dat hebben we al vanaf het begin geïnvesteerd in nieuwe instrumenten en een gedegen jeugdopleiding.
 
In 2005 voerde Gemeente Ede de blauwe papiercontainers in. Veel mensen uit Lunteren stuurden deze container linea recta weer terug. ‘Die hebben wij niet nodig, want KNA haalt hier het papier op.’ Later hebben we een regeling getroffen dat KNA-leden het oud papier ophalen met een vrachtwagen van ACV, de partij waar de gemeente mee werkt. Toen hebben veel Lunteranen alsnog een container aangevraagd.
 
Deze samenwerking is de afgelopen tien jaar enorm succesvol geweest. Al onze muzikanten hebben een opleiding gevolgd om veilig mee te kunnen werken achter de vrachtwagen. Elke twee weken staan op zaterdagochtend om 7.45 uur muzikanten klaar om het oud papier op te halen. Met het geld dat we hiermee verdienen, zijn we blijven doen wat we altijd al deden, een gedegen jeugdopleiding onderhouden en fatsoenlijke instrumenten voor onze muzikanten. Met resultaat: KNA speelt al jarenlang mee in de landelijke top.’
Verder lezen »
Update Oud Papier besluit Gemeente Ede
Op donderdag 19 mei jl. vond de oordeelvormende vergadering van de Edese gemeenteraad plaats. Hierin werd o.a. het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders tot stopzetting van de oud papierinzameling behandeld. Na het inspreken door KNA op dinsdag 17 mei jl. bij de gemeenteraadsleden van de diverse fracties en het versturen van brieven aan zowel raadsleden als aan het college van burgemeester en wethouders om ons probleem onder de aandacht te brengen was KNA nu met een afvaardiging aanwezig als toehoorder.
 
Niet alleen wij maken ons als vereniging grote zorgen. Diverse andere verenigingen en organisaties waren in het gemeentehuis aanwezig om het debat over deze kwestie te volgen. Het merendeel van de raadsfracties schaarde zich zeer duidelijk achter de verenigingen. Ze delen onze zorgen en waren kritisch over het voorgenomen besluit. Aan het einde van het, bij tijd en wijle emotionele, debat stemde de meerderheid van de gemeenteraad daarom voor het zogenaamd aanhouden van het voorstel. Daarmee wordt dit voorstel nog niet in de besluitvormende vergadering van 3 juni gebracht zoals het college van plan was. De gemeenteraad heeft duidelijk aangegeven dat het college eerst langer de tijd moet nemen om naar een passende oplossing te zoeken bijvoorbeeld in de vorm van alternatieven.
 
Wij zijn als KNA verheugd met dit zeer duidelijke standpunt van de gemeenteraad en hopen dat we in gesprek met de gemeente wellicht goede alternatieven zullen kunnen vinden die ons in staat stellen de op het spel staande inkomsten uit de oud papier inzameling (voor KNA als grootste inzamelaar in de gemeente Ede bijna Euro 30.000 per jaar) te compenseren.
 
Verder lezen »
KNA in actie tegen besluit oud papier Gemeente Ede
LUNTEREN – Muziekvereniging Kunst Na Arbeid uit Lunteren gaat deze week in gesprek met Gemeente Ede over het voorgenomen besluit om te stoppen met het ophalen van oud papier door verenigingen. Dat besluit kan het voortbestaan van de bloeiende vereniging bedreigen.
 
Afgelopen woensdag publiceerde Gemeente Ede het voorgenomen besluit om per 1 januari 2017 te stoppen met het ophalen van oud papier door verenigingen. Voor slechts twee jaar zou er een compensatieregeling zijn, daarna moeten de verenigingen de financiële klap zelf opvangen. Voor KNA, als grootste inzamelaar met bijna 400 000 kg op jaarbasis, betekent dit dat de vereniging onevenredig hard geraakt wordt. 
 
Voor KNA Lunteren betekent dat een financiële mokerslag. Al meer dan 50 jaar haalt de vereniging oud papier op in Lunteren. Dat zorgt voor geld om de vereniging in stand te kunnen houden, onder meer de jeugdopleiding waarin de Lunterse jeugd door professionele krachten opgeleid worden tot rasmuzikanten. Met resultaat: de club draait al vele jaren mee in de top van ons land. Daarnaast verzorgt KNA de muzikale omlijsting bij lokale evenementen, zoals Koningsdag, Dodenherdenking, Oud Lunterse Dag en diverse kerkdiensten; activiteiten die ook bedreigt worden door deze financiële strop. 
 
Wanneer Gemeente Ede besluit om hier abrupt de stekker uit te trekken, kan de muziekvereniging dit mogelijk niet langer voortzetten. Een aderlating voor zowel de muzikanten als de Lunterse gemeenschap. Daarom gaat de vereniging deze week de barricade op en roept de gemeenteraad op hun besluit te heroverwegen en samen naar een passend alternatief te zoeken.
Verder lezen »