Contributie

De contributie bij Muziekcentrum Lunteren is als volgt opgebouwd :

Basiscontributie: € 220,- per jaar
Cursus Algemene Muzikale Vorming: € 250,- per jaar
Lesgeld jeugdleden (tot 18 jaar): € 220,- per jaar
Lesgeld volwassen leden: € 250,- per jaar
Vrijwilligerspunten jeugdleden: € 30,- per jaar
Vrijwilligerspunten volwassen leden: € 60,- per jaar
Het bedrag voor de vrijwilligers punten komt bovenop de basiscontributie en kan in het lopende verenigingsjaar terug verdiend worden. Door het meedoen aan activiteiten zoals het verkopen van paasbroden of meedoen in de sportiviteit kan ieder lid punten verdienen. Ieder punt heeft een waarde van € 1,-. In de loop van het jaar kunnen de punten verzameld worden. Deze punten worden dan omgezet in geld (max € 60,- en max € 30,-) en worden later met de contributie verrekend.