Gemeente Ede draait muziekvereniging KNA mogelijk de nek om door korting op oud papier

 ‘Al meer dan 50 jaar halen wij het oud papier op in Lunteren. Vroeger reden we met onze bus door de straten en sjouwden we zelf alle dozen in de achterbak. Sinds 2005 lopen we elke twee weken op ‘s zaterdags achter een vrachtwagen van ACV om het oud papier op te halen. Dat oud papier is dus al 50 jaar één van onze financiële levensaders geweest. Gemeente Ede wil ons nu ineens korten en zelf de inkomsten opstrijken. Vanaf 1 januari 2017 mogen we geen oud papier meer ophalen achter de vrachtwagen van de ACV. Dat kan wel eens het einde van onze club betekenen.’ Aan het woord is Marco Klomp, voorzitter van muziekvereniging Kunst Na Arbeid uit Lunteren. Met zijn club gaat hij de barricade op om het voortbestaan van de vereniging te beschermen.
 
Vroeger had KNA een speciale bus om het oud papier mee op te halen. Wekelijks ging een colonne sterke muzikanten de straten door. In hoogtijdagen zamelden we ruim 500 000 kilo per jaar in! Dat is enorm veel, zeker als je bedenkt dat we dat allemaal in onze vrije tijd deden. Het leverde ons een mooie zakcent voor de vereniging op. Dat hebben we al vanaf het begin geïnvesteerd in nieuwe instrumenten en een gedegen jeugdopleiding.
 
In 2005 voerde Gemeente Ede de blauwe papiercontainers in. Veel mensen uit Lunteren stuurden deze container linea recta weer terug. ‘Die hebben wij niet nodig, want KNA haalt hier het papier op.’ Later hebben we een regeling getroffen dat KNA-leden het oud papier ophalen met een vrachtwagen van ACV, de partij waar de gemeente mee werkt. Toen hebben veel Lunteranen alsnog een container aangevraagd.
 
Deze samenwerking is de afgelopen tien jaar enorm succesvol geweest. Al onze muzikanten hebben een opleiding gevolgd om veilig mee te kunnen werken achter de vrachtwagen. Elke twee weken staan op zaterdagochtend om 7.45 uur muzikanten klaar om het oud papier op te halen. Met het geld dat we hiermee verdienen, zijn we blijven doen wat we altijd al deden, een gedegen jeugdopleiding onderhouden en fatsoenlijke instrumenten voor onze muzikanten. Met resultaat: KNA speelt al jarenlang mee in de landelijke top.’
 
Voorzitter Marco Klomp vervolgt zijn verhaal: ‘In de meivakantie kwam ineens een heel ander geluid van Gemeente Ede. ‘Het oud papier gaat terug naar de gemeente’. Daarmee vervallen de zo belangrijke inkomsten voor onze vereniging. We zijn direct de barricade opgegaan. We hebben gesprekken gevoerd met de wethouder en de raadsleden. We hebben meteen aangegeven dat we graag onze handen uit de mouwen steken voor de gemeente om op andere wijze extra inkomsten te genereren. Onder druk van onder andere de Lunterse raadsleden Irene van de Voort (CDA) en Pieter Kool (SGP), die zich vierkant achter KNA hebben geschaard, heeft de wethouder zijn oorspronkelijke plan bijgesteld. Maar het aangepaste besluit biedt nog steeds geen soelaas. De wethouder stelt nu voor om weer een ‘ouderwetse’ container achter Euterpe te zetten. Dat is natuurlijk niet realistisch. Mensen die al tien jaar lang hun container aan de weg zetten, gaan niet ineens met dozen sjouwen en die bij Euterpe brengen. In het meest optimistische scenario zouden we dan hooguit 50 ton per jaar ophalen. In plaats van jaarlijks € 28.500 aan oud-papierinkomsten, komt dat nu neer op € 2.250. Een verschil van € 26.250! Dat is een kwart van onze jaarlijkse begroting. Dat kunnen we als vereniging niet een-twee-drie opvangen. We krijgen weliswaar een afbouwsubsidie van 66% in 2017 en 33% in 2018 maar dat is natuurlijk een veel te korte afbouwperiode om een kwart van onze begroting structureel op andere wijze te kunnen financieren.’ Het kan de nekslag betekenen voor onze vereniging.’
 
Klomp heeft met zijn bestuur een zogenaamde zienswijze ingediend bij het college van B&W en hoopt opnieuw het gesprek aan te gaan, zodat KNA kan blijven doen wat ze altijd doet: concerten geven in en buiten Lunteren, een bloeiende jeugdopleiding voor de Lunterse schooljeugd aanbieden en dienstbaar zijn aan de Lunterse samenleving.
 
Op donderdag 15 september aanstaande zal het voor KNA mogelijk funeste besluit van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de inzameling van oud papier opnieuw in de gemeenteraad behandeld worden.