Update Oud Papier besluit Gemeente Ede

 Op donderdag 19 mei jl. vond de oordeelvormende vergadering van de Edese gemeenteraad plaats. Hierin werd o.a. het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders tot stopzetting van de oud papierinzameling behandeld. Na het inspreken door KNA op dinsdag 17 mei jl. bij de gemeenteraadsleden van de diverse fracties en het versturen van brieven aan zowel raadsleden als aan het college van burgemeester en wethouders om ons probleem onder de aandacht te brengen was KNA nu met een afvaardiging aanwezig als toehoorder.
 
Niet alleen wij maken ons als vereniging grote zorgen. Diverse andere verenigingen en organisaties waren in het gemeentehuis aanwezig om het debat over deze kwestie te volgen. Het merendeel van de raadsfracties schaarde zich zeer duidelijk achter de verenigingen. Ze delen onze zorgen en waren kritisch over het voorgenomen besluit. Aan het einde van het, bij tijd en wijle emotionele, debat stemde de meerderheid van de gemeenteraad daarom voor het zogenaamd aanhouden van het voorstel. Daarmee wordt dit voorstel nog niet in de besluitvormende vergadering van 3 juni gebracht zoals het college van plan was. De gemeenteraad heeft duidelijk aangegeven dat het college eerst langer de tijd moet nemen om naar een passende oplossing te zoeken bijvoorbeeld in de vorm van alternatieven.
 
Wij zijn als KNA verheugd met dit zeer duidelijke standpunt van de gemeenteraad en hopen dat we in gesprek met de gemeente wellicht goede alternatieven zullen kunnen vinden die ons in staat stellen de op het spel staande inkomsten uit de oud papier inzameling (voor KNA als grootste inzamelaar in de gemeente Ede bijna Euro 30.000 per jaar) te compenseren.