UW STEUN IS NODIG!

Op zaterdag 24 december zullen leden van onze muziekvereniging voor de laatste keer uw oud papier container legen. U heeft er afgelopen maanden wellicht al het een en ander over gelezen, maar na meer dan 50 jaar oud papier in Lunteren ingezameld te hebben heeft de gemeente Ede besloten dat wij dit vanaf 1 januari 2017 niet meer mogen doen. Dit betekent voor onze vereniging een enorme financiële strop van EUR 28.500,- per jaar, maar liefst een kwart van onze jaarlijkse begroting!! De voor decennia lang stabiele opbrengsten uit het inzamelen van oud papier werden grotendeels gebruikt om onze grote en bloeiende jeugdopleiding te financieren, cursussen Algemene Muzikale Vorming (AMV) en projecten/voorlichtingen op de basisscholen te organiseren. Gelukkig is er door de Edese gemeenteraad nog wel een afbouwregeling afgedwongen voor KNA, maar door het plotseling wegvallen van deze grote inkomstenbron wordt onze, tot op heden bloeiende muziekvereniging, op termijn ernstig in haar voortbestaan bedreigd.
 
We vinden het erg belangrijk onze jeugdopleiding op het huidige kwaliteitsniveau door te kunnen zetten en de Lunterse jeugd in de breedte betaalbaar muziekonderwijs te kunnen blijven bieden. Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond: “muziek maakt slim” (zie www.muziekmaaktslim.nl), doordat muziek maken juist bij jonge kinderen zorgt voor verbeterd sociaal gedrag, de intelligentie stimuleert, schoolprestaties bevordert en concentratieproblemen vermindert. Daar willen wij als Lunterse muziekvereniging graag ons steentje aan bij blijven dragen. Daarnaast is deze jeugdopleiding steeds de basis van ons fanfare-orkest en slagwerkorkest die allebei met  veel succes op het allerhoogste niveau musiceren.
 
Verder is een van de belangrijkste doelstellingen van onze vereniging: dienstbaarheid aan de Lunterse bevolking. Deze dienstbaarheid geven we gestalte door gratis optredens te verzorgen bij o.a.: dodenherdenking op 4 mei, Koningsdag, inhalen avonddriedaagse, Oud Lunterse Dagen en Sint Nicolaas intocht. Daarnaast spelen onze leden in diverse koperensembles in de verschillende Lunterse kerken tijdens erediensten.
 
Wij willen dit ook heel graag in de toekomst kunnen blijven doen voor Lunteren en haar inwoners. Daarom doen wij dan ook een dringend beroep op u, inwoners van Lunteren, om juist nu KNA te steunen en er samen voor te zorgen dat onze mooie muziekvereniging kan blijven voortbestaan. Dit kunt u doen door donateur of lid van de Club van 50 te worden van onze vereniging. En als u al donateur bent dan wilt u misschien overwegen om uw donatie te verhogen. Vanaf een donatie van EUR 10,- krijgt u al een gratis toegangskaart voor onze jaarlijkse winterconcerten ter waarde van EUR 8,- en vanaf EUR 25,- krijgt u zelfs 2 toegangskaarten. Als u zich wilt opgeven als donateur, lid van de Club van 50 of uw donatie wilt verhogen dan kunt u dit doen door op de actiebutton “ik wil KNA steunen” op deze site of hier te klikken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben of wellicht als bedrijf KNA willen steunen dan kunt u een email sturen naar iksteunkna@muziekcentrumlunteren.nl. Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
In 2017 viert onze muziekvereniging haar 110 jarig bestaan. We hopen daar, ondanks de nu ontstane situatie, met uw steun een mooi en feestelijk jubileumjaar van te maken met een aantal extra en bijzondere muzikale activiteiten speciaal voor onze dorpsgenoten. Wij hopen u als nieuwe donateur of lid van de club van 50 al te mogen begroeten tijdens onze jaarlijkse Winterconcerten op 11 en 18 februari 2017 in Congrescentrum “de Werelt” die natuurlijk in het teken van 110 jaar KNA zullen staan!