Scholenproject

“Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen.”

Al een aantal jaren wordt er hard gewerkt om het muziekonderwijs op de Nederlandse scholen een impuls te geven. Wetenschappelijk is bewezen dat muziekonderwijs ontzettend belangrijk is in de ontwikkeling van een kind. In een jaar waarin het verenigingsleven min of meer stil kwam te liggen vanwege de coronapandemie heeft Muziekcentrum Lunteren samen met haar vakdocenten de kans gegrepen om een uniek muziekeducatie-project vorm te geven. MCL zal hierin nauw samenwerken met de vijf basisscholen in Lunteren.

Structureel muziekles realiseren voor alle basisschoolkinderen in Lunteren is het uitgangspunt van dit project. Het project heeft zich per school geclusterd in een periode van tien weken, in die tien weken wordt er elke donderdag intensief aan muziek gewerkt. Door het jaarlijks terugkerende project creëren we in de verschillende groepen een doorlopende leerlijn.

Deskundigheidsbevordering is een ander belangrijk aspect van het project. Alle leerkrachten krijgen d.m.v. trainingen o.l.v. een vakdocent muziek meer kennis en inzicht in het vak muziek. Er zijn voorbeeld-, schaduw- en projectlessen in de verschillende groepen. Er komt een kleutervoorstelling door ‘de vertellende piano’, een excursie naar het muziekgebouw en een schoolorkest in de klas. Het project wordt afgesloten met een groot schoolconcert waarbij de jeugdorkesten van MCL de schoolkinderen zullen begeleiden.

Daarnaast wil MCL een brug slaan tussen het binnen en buitenschoolse aanbod van muziekonderwijs. Voor de jongste muzikanten in spé organiseert MCL een AMV Cursus. Tijdens de AMV leren kinderen spelenderwijs de basis van muziek.

Alle deelnemers krijgen na het schoolconcert een flyer waarmee ze zich op kunnen geven voor twee gratis proeflessen op een van de instrumenten die je bij MCL kunt leren spelen. Na een tijdje les kun je dan aansluiten bij een van de orkesten want samen muziek maken is het allerleukst!

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een eigen bijdrage van MCL en van alle scholen. Daarnaast hebben we verschillende subsidies ontvangen van o.a. Prins Bernard Cultuurfonds, het VSB fonds, de Rabobank Gelderse Vallei, Stichting Herason, Stichting Idee in Uitvoering & Cultura Ede. Wij willen alle partijen hartelijk danken voor de bijdrage, mede dankzij deze bijdragen kan het project gerealiseerd worden.