Nieuwbouw KNA wordt Muziekcentrum Lunteren

Henk de Rooy – Lunterse Krant

LUNTEREN – In de wal langs de Westzoom verrijst een nieuw muziekgebouw voor KNA (Kunst na Arbeid) Lunteren. De naam KNA, sinds 1907, verdwijnt naar de achtergrond door de nieuwe naam: Muziekcentrum Lunteren.

“Muziekcentrum Lunteren neemt alle activiteiten over van KNA en met deze naam richten zij zich op de toekomst. Muziekcentrum Lunteren biedt op termijn vele mogelijkheden. De naam KNA verdwijnt niet, maar vormt een onderdeel van een totaal plaatje. We zijn een gezonde vereniging en willen dat ook zou houden. Deze constructie geeft toekomstzekerheid.”

Voorzitster Jantine Neutel had wel wat uit te leggen aan haar leden, maar de iedereen ging akkoord met deze constructie. Tijdens het onlangs gehouden winterconcert werd de naam Muziekcentrum Lunteren wereldkundig gemaakt.

Concerten in eigen gebouw

Muziekgebouw Lunteren verwijst het verenigingsgebouw Euterpe naar de geschiedenisboeken. KNA verwierf het pand uit een erfenis van de gebroeders Roelofsen en het is een gemeentelijk monument. Dankzij Euterpe kon de Lunterse muziekvereniging groeien naar de muzikale top van Nederland, waar het dan ook diverse malen Nederlands kampioen werd. In het nieuwe pand aan de Haverkamp in Lunteren kan men in eigen huis concerten verzorgen. De concertzaal biedt plaats aan 300 bezoekers. Daarnaast zijn er drie grote multifunctionele leslokalen. “Wij willen ons nog meer gaan inzetten op muziekonderwijs. De drie grote lokalen zijn hiervoor ingericht. Sinds twee jaar verzorgt KNA op elke school in Lunteren muzieklessen. Daar wordt enthousiast gebruik van gemaakt. De afsluitende concerten kunnen dan straks in eigen huis worden gehouden!”Bijzonder is verder de grote keuken die het gebouw voor meerdere doeleinden geschikt maakt, bijvoorbeeld als repetitieruimte voor koren en andere muziekgezelschappen.

Vele Lunterse bedrijven

Muziekcentrum Lunteren kende een voorgeschiedenis van de lange adem. Jantine: “De vereniging is al 18 jaar bezig om dit project te realiseren. In eerste instantie ontwikkel je als bestuur een beleid. Daarna wordt het zoeken naar een geschikte locatie. Uiteindelijk kom je dan op de huidige plek terecht. Daarna volgt het ontwerp, hierin zijn we heel gelukkig met de steun en expertise van Bouwbedrijf Klomp. Vergeet ook de vele Lunterse bedrijven niet die aan dit project meewerken. Zonder hen was de realisatie van Muziekcentrum Lunteren een stuk ingewikkelder geworden.”

Om de bouw en inrichting in goede banen te geleiden heeft het bestuur een bouwcommissie geformeerd van zes personen. Zij kijken naar dingen als: het verplaatsen van instrumenten door het gebouw, de routing in het gebouw en natuurlijk de akoestiek!

Hiervoor  is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. “Dat kunnen wij niet, daarvoor zijn experts voor nodig. De akoestiek in het gebouw kan pas afgesteld worden als Muziek Centrum is afgewerkt.” Dan rijst de vraag wanneer is de verwachting van oplevering?“Wij hopen, wanneer alles meezit, dat dit in oktober van dit jaar kan zijn.”“Maar dan begint het pas voor onze vereniging. Vrijwilligers, ondersteund door vakmensen, gaan dan het gebouw afwerken.”

Hartverwarmend

Tot dan zal Lunteren nog veel gaan horen van Muziekcentrum Lunteren . Want er zijn nog gelden nodig voor o.a. de afwerking en inrichting van Muziekcentrum Lunteren. “De komende maanden gaan we een aantal acties houden. Hoe deze vorm krijgen weten we nog niet, hiervoor gaan we enkele leden benaderen voor het opdoen van ideeën. Hartverwarmend is dat al velen, waaronder ouders, hebben aangegeven de handen uit de mouwen willen steken.”