KNA eindigt op de vierde plek van de Rabobank Clubkasactie

Jaarlijks stelt de Rabobank via Rabobank Clubkasactie een deel van de winst beschikbaar voor ondersteuning van lokale (sport)verenigingen en culturele en maatschappelijke stichtingen. De leden beslissen  welke lokale initiatieven en projecten een financiële bijdrage krijgen. Op dinsdagavond 24 november werden de cheques uitgereikt tijdens een speciale avond in het Schaffelaartheater van Barneveld.